Kung fu Furry là slot game Rich88 gồm 2 màn hình quay 3×3 với 16 đường cược thắng.Trò chơi chia 2 màn hình thành 2 thanh cuộn A ( bên trái ) và B ( bên phải ).Ba biểu tượng giống nhau cùng xuất hiện trên đường cược thắng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng.

1.Thanh cuộn đôiThanh cuộn A & Thanh cuộn B
2.Số đường cược16 đường cược ( 8 đường thanh cuộn A + 8 đường thanh cuộn B )
3.RTP mặc định/ RTP cuối cùng96.53 %
4.Tần số truy cậpSiêu – Cao
5.Chỉ số biến động4.860 (Biến động bình thường)

KÝ HIỆU TRÒ CHƠI

Tất cả biểu tượng thưởng cao chỉ được thanh toán nếu kết hợp 3 biểu tượng giống nhau.Biểu tượng chó và mèo có mức thanh toán như nhau. Biểu tượng chó chỉ xuất hiện tại thanh cuộn A còn mèo chỉ xuất hiện tại thanh cuộn B.

Biểu tượng thưởng cao

Biểu tượng Wild có thể thay thế cho tất cả biểu tượng ngoại trừ Battle và Scatter cùng Scatter symbol. Biểu tượng Wild chỉ xuất hiện tại vị trí giữa của cả 2 thanh cuộn.Trong vòng quay miễn phí, Wild có một chức năng đặc biệt ngoài thay thế các biểu tượng khác. Wild có thể đặt lại số lượt quay miễn phí trên thanh cuộn xuất hiện Wild. Tham khảo chi tiết chức năng này tại mục Vòng quay miễn phí.

Ví dụ:
Kết hợp giữa 2 biểu tượng J và Wild trên cùng 1 đường cược thắng sẽ được thanh toán với tỷ lệ của 3 biểu tượng J.


Trong vòng quay miễn phí, tiền thắng trên đường cược có xuất hiện Wild sẽ được nhân ngẫu nhiên cho 1,2,3,4,5 hoặc 10.

Ví dụ: Mức cược mỗi đường : VND 2.50
Tổng Mức cược : VND 40
Trong vòng quay miễn phí, 2 biểu tượng J xuất hiện cùng wild trên cùng 1 đường cược thắng với số nhân ngẫu nhiên là 10 sẽ thanh toán như sau: VND 2.50 x 2 ( 3 biểu tượng J ) x 10 ( số nhân ngẫu nhiên ) = VND 50.00

Chức năng chính của biểu tượng Battle là kích hoạt vòng quay miễn phí. Biểu tượng Battle chỉ có hiệu lực khi xuất hiện ở giữa của cả 2 thanh cuộn.

Biểu tượng Battle cần xuất hiện ở giữa của cả 2 thanh cuộn để kích hoạt 03 lượt quay miễn phí cho mỗi thanh cuộn.

Scatter xuất hiện trên cả 2 thanh cuộn A và B. Tiền thưởng cho biểu tưởng Scatter bằng Mức cược nhân với tỷ lệ thắng cho số lượng Scatter xuất hiện trên mỗi thanh cuộn. Cần tối thiểu 3 biểu tượng Scatter trên mỗi thanh cuộn để được thưởng.

Chú ý : Biểu tượng Scatter tại mỗi thanh cuộn sẽ tính riêng, không tính chung tất cả Scatter của 2 thanh cuộn khi thanh toán .

Ví dụ:
Thanh cuộn A có 1 Scatter, B có 5 Scatter.
Mức cược = VND 2.50
Tổng Mức cược = VND 40.00
Thưởng của thanh cuộn A : không có.
Thưởng của thanh cuộn B : VND 2.50 x 50 ( tỷ lệ thắng của 5 Scatter ) = VND 125.00

Ví dụ:
Thanh cuộn A có 1 Scatter, B có 2 Scatter.
Mức cược = VND 2.50
Thưởng của thanh cuộn A : không có.
Thưởng của thanh cuộn B : không có.
Thành viên không được thưởng vì trên mỗi thanh cuộn cần có tối thiểu 3 Scatter . Biểu tượng Scatter của 2 thanh cuộn không được tính chung.

Ví dụ:
Thanh cuộn A có 3 Scatter , B có 3 Scatter
Mức cược = VND 2.50
Tổng Mức cược = VND 40.00
Thưởng của thanh cuộn A : VND 2.50 x 8 ( tỷ lệ thắng của 3 Scatter ) = VND 20.00
Thưởng của thanh cuộn B : VND 2.50 x 8 ( tỷ lệ thắng của 3 Scatter ) = VND 20.00
Tổng tiền thắng : VND 40.00

Chú ý: Scatter được tính riêng tại mỗi thanh cuộn nên thay vì thưởng với tỷ lệ thắng 6 Scatter thì mỗi thanh cuộn sẽ được thưởng theo tỷ lệ thắng của 3 Scatter.

TRÒ CHƠI MIỄN PHÍ

Vòng quay miễn phí được kích hoạt khi xuất hiện biểu tượng Battle ở giữa cả 2 thanh cuộn A và B.

TThành viên sẽ được quay 3 lượt miễn phí tại mỗi thanh cuộn.

Trong vòng quay miễn phí, biểu tượng Wild và Battle có thể thay thế các biểu tượng khác ngoài Scatter. Hai biểu tượng này cũng có chức năng đặt lại số lượt quay miễn phí.Đặt lai lượt quay miễn phí

Lượt quay miễn phí sẽ trở lại như ban đầu là 3 lượt. Đặt lại lượt quay không phải là thêm số lượt quay miễn phí và sẽ không cộng thêm lượt quay vào số lượt còn lại vào lúc đó.Đặt lại một thanh cuộn

Trong vòng quay miễn phí,khi Wild xuất hiện ở giữa thanh cuộn thì lượt quay thanh cuộn đó sẽ trở lại thành 3 lượt như ban đầu.

Nếu Wild xuất hiện ở giữa thanh cuộn A thì lượt quay thanh cuộn A sẽ trở lại thành 3 lượt, còn thanh cuộn B không thay đổi.

Nếu Wild xuất hiện ở giữa thanh cuộn B thì lượt quay thanh cuộn B sẽ trở lại thành 3 lượt, còn thanh cuộn B không thay đổi.

Nếu Wild xuất hiện ở giữa cả 2 thanh cuộn thì lượt quay cả 2 thanh cuộn đều trở lại thành 3 lượt.

Ví dụ:
Thành viên được thưởng 3 lượt quay miễn phí tại thanh cuộn A và B. Khi còn lại 1 lượt quay miễn phí, biểu tượng Wild chỉ xuất hiện ở giữa thanh cuộn A .

Thanh cuộn A sẽ trở lại 3 lượt quay miễn phí trong khi thanh cuộn B vẫn giữ nguyên 1 lượt quay . Chú ý: Biểu tượng Wild đặt lại số lượt quay tại thanh cuộn A thành 3 lượt , không phải là cộng thêm 3 lượt vào số lượt quay còn lại khi đó.

Khi thanh cuộn B hết lượt quay miễn phí nhưng thanh cuộn A vẫn còn thì thanh cuộn B sẽ hiển thị bảng thông báo kết thúc và không hoạt động trong suốt thời gian này.

Khi thanh cuộn A xuất hiện Battle thì bảng thông báo kết thúc sẽ biến mất và cả hai thanh cuộn đều trở lại với 3 lượt quay miễn phí.

Khi tất cả lượt quay miễn phí của 2 thanh cuộn đều đã hết , tổng tiền thưởng của vòng quay miễn phí sẽ được hiển thị trước khi trở về lượt quay thông thường.

Đặt lại cả 2 thanh cuộn
Trong vòng quay miễn phí, khi biểu tượng Battle xuất hiện ở giữa 1 trong 2 thanh cuộn thì lượt quay miễn phí của cả 2 thanh cuộn đều trở về 3 lượt.Ví dụ:

Thành viên được thưởng 3 lượt quay miễn phí tại cả 2 thanh cuộn. Khi số lượt quay cả 2 thanh đều là 0 , biểu tượng Battle chỉ xuất hiện ở giữa thanh cuộn A nhưng cả 2 thanh cuộn đều trở lại thành 3 lượt quay miễn phí như ban đầu.

Ví dụ:
Thành viên được thưởng 3 lượt quay miễn phí tại cả 2 thanh cuộn. Khi số lượt quay cả 2 thành đều là 0 , biểu tượng Wild chỉ xuất hiện ở giữa thanh cuộn A . Vì vậy thanh cuộn A sẽ trở lại 3 lượt quay miễn phí , còn thanh cuộn B sẽ bị che mất bởi bảng thông báo kết thúc và tạm ngưng hoạt động.

Sau đó khi lượt quay thanh cuộn A là 0, biểu tượng Battle xuất hiện ở giữa thanh cuộn A. Cả 2 thanh cuộn sẽ trở lại 3 lượt quay miễn phí như ban đầu. Thông báo kết thúc tại thanh cuộn B sẽ biến mất và thanh cuộn B sẽ hoạt động bình thường

Chú ý : Vòng quay miễn phí đặt lại số lượt quay thành 3 lượt, không phải là cộng thêm vào số lượt quay vào lúc đó.

Biểu tượng Wild và Battle
Ngoài chức năng đặt lại lượt quay trong vòng quay miễn phí, biểu tượng Wild và Battle còn có thể thay thế các biểu tượng khác để tạo các kết hợp.

Biểu tượng Wild và Battle có thể đặt lại số lượt quay miễn phí thành 3 lượt tại 1 hoặc cả 2 thanh cuộn đồng thời tạo kết hợp thắng với các biểu tượng khác.

Thanh cuộn A – biểu tượng Battle cùng các biểu tượng khác tạo ra kết hợp thắng đồng thời đặt lại lượt quay miễn phí cho thanh cuộn A và B.
Mức cược = VND 2.50
Tổng Mức cược = VND 40.00

LUẬT CHƠI

  1. Chọn tổng cược cho mỗi vòng bằng cách chọn một giá trị cược trên hàng cược được áp dụng trên mỗi hàng thanh toán
  2. Để bắt đầu quay, hãy nhấp vào nút SPIN (QUAY).
  3. Một khi các cuộn dừng lại, sự kết hợp của các biểu tượng hiển thị xác định thanh toán như có thể được nhìn thấy trên bảng thanh toán. Kiểm tra tổng số tiền thắng trên trường THẮNG

CƯỢC
Tổng cược được hiển thị trong màn hình TỔNG CƯỢC. Người chơi có thể thay đổi đặt cược bằng cách thay đổi giá trị đặt cược (tăng hoặc giảm) sẽ được áp dụng cho tất cả số hàng thanh toán.

HÀNG THANH TOÁN HOẶC CÁCH THANH TOÁN VÀ BẢNG THANH TOÁN
Số lượng hàng thanh toán hoặc cách thanh toán là cố định. Chỉ cần bấm vào biểu tượng chữ “I” là người chơi có thể thấy hàng thanh tóan hoặc cách thanh toán thông tin giá trị của biểu tượng thắng và kết hợp thắng cũng được hiển thị.

THẮNG
Bất kỳ chiến thắng nào trong lượt chơi cũng sẽ được hiển thị ở Vùng chiến thắng. Số tiền thắng cho mỗi kết hợp thắng có thể được nhìn thấy trên bảng thông tin tại bảng thanh toán, hàng thanh toán và thông tin tính năng. Chỉ có tiền thưởng cho kết hợp thắng cao nhất được thanh toán.

Nếu trò chơi có một tính năng, tất cả tiền thắng từ các tính năng được kích hoạt sẽ được thêm vào hàng thanh toán hoặc trả tổng số tiền thắng. Tất cả các kết hợp thắng sẽ được thanh toán vào cuối vòng chơi / vòng quay chứ KHÔNG phải trả khi tính năng được kích hoạt kết thúc.

Đối với những trò chơi có Vòng quay miễn phí, mỗi lượt quay miễn phí sẽ được quay tại cùng một hàng cược đã được chọn trong lượt quay mà vòng cược miễn phí được kích hoạt. Không thể thay đổi tiền cược trong khi vòng quay đang chạy hoặc là đang áp dụng tính năng đặc biệt.

Kết nối lại Game
Nếu ở giữa trò chơi chính, người chơi bị ngắt kết nối khỏi Internet, vòng quay sẽ tự động hoàn tất. Khi người chơi mở lại trò chơi, nó sẽ bắt đầu ngay từ đầu. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi chính bị ngắt kết nối khỏi Internet trong khi quay bằng chức năng Tự động quay, vòng quay sẽ tự động hoàn thành, nhưng các vòng quay tiếp theo sẽ không tự động bắt đầu. Chiến thắng trước đó của trò chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi bị ngắt kết nối khỏi Internet trong các lần quay miễn phí, Trò chơi thưởng và / hoặc tính năng khác, người chơi sẽ tự động được chuyển hướng trở lại trò chơi sau khi đăng nhập để tiếp tục chơi. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Xin lưu ý: Trong trường hợp xảy ra sự cố, tiền thanh toán và vòng chơi sẽ bị hủy bỏ.

Related Posts