Rich88 Club nói không với gian lận

Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng, thông đồng, sửa chữa hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt ngay việc sử dụng Rich88 và có thể được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, Chúng Tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác có liên quan và tài khoản Rich88 Club sẽ bị khóa/hủy vĩnh viễn.

Rich88 Club có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào mà Chúng Tôi cho là có liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và/ hoặc bất kỳ hình thức hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ nào khác và báo cáo các chi tiết cần thiết đó cho các cơ quan có liên quan.

Thành viên cam kết rằng tất cả số tiền thành viên gửi trong tài khoản của thành viên không liên quan đến bất kì hành vi bất hợp pháp nào và cụ thể là không bắt nguồn từ bất kì hoạt động lừa đảo hoặc nguồn bất hợp pháp nào.

Rich88 Club có quyền giữ lại khoản tiền được gửi tài khoản và/ hoặc các khoản tiền thắng từ các vé cược đã có kết quả nếu Chúng Tôi xác định được rằng khoản tiền của thành viên đã bị sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng một cách gian lận. Bất kì vấn đề sử dụng không thỏa đáng hoặc gian lận của bất kì tài khoản nào sẽ được báo cáo cho cơ quan có liên quan. Tài khoản của thành viên trên Rich88 Club cũng có thể bị đóng vĩnh viễn.

Rich88 Club có thể sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi và lưu trữ thông tin kỹ thuật trên thiết bị mà thành viên chọn sử dụng. Thành viên chấp nhận rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định điều tra khi tài khoản chưa được vận hành một cách trung thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chiếm đoạt tài khoản, thưởng hoặc lạm dụng cá cược, nhiều hoạt động của tài khoản, lạm dụng phương thức thanh toán, v.v.

Thành viên phải bồi thường và chịu trách nhiệm thanh toán cho Chúng Tôi, theo yêu cầu, mọi chi phí, phí hoặc tổn thất mà Chúng Tôi phải chịu (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận và mất danh tiếng) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi gian lận, không trung thực hoặc hành động phạm tội của thành viên.

Rich88 Club có quyền đóng tài khoản hoặc vô hiệu hóa tất cả cược đặt được thực hiện bởi bất kì người nào, nhóm người hoặc công ty nào cố gắng lừa đảo Rich88.

Rich88 có thể xem xét theo định kì các tài khoản để theo dõi mọi hoạt động mà Chúng Tôi nhận thấy là bất thường. Trong trường hợp này, Rich88 Club có quyền đình chỉ một tài khoản để tiến hành điều tra đầy đủ mà không cần thông báo trước.

Rich88 có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục bằng hình sự và bằng hợp đồng và các biện pháp trừng phạt đối với thành viên nếu thành viên có liên quan đến các hành vi gian lận, không trung thực hoặc hành động phạm tội và sẽ đưa ra các báo cáo đó khi cần thiết.Chúng Tôi có quyền từ chối thanh toán cho thành viên khi thành viên bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo, không trung thực hoặc hành động phạm tội.

Rich88 có quyền giữ lại tiền gửi và tiền thắng cược từ các cược đã có kết quả nếu Chúng Tôi xác định rằng tiền của thành viên hoặc các phương thức thanh toán khác đã bị sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng một cách gian lận. Bất kỳ vấn đề sử dụng không phù hợp hoặc gian lận của bất kỳ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác có thể được báo cáo cho các cơ quan thích hợp. Trong trường hợp Chúng Tôi cho rằng đã xảy ra gian lận, tài khoản của thành viên cũng có thể bị đóng.

Rich88 sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi và lưu trữ thông tin kỹ thuật. Thành viên chấp nhận rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định điều tra trong đó tài khoản chưa được vận hành một cách trung thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chiếm đoạt tài khoản, thưởng hoặc lạm dụng cá cược, vận hành nhiều tài khoản, lạm dụng phương thức thanh toán, v.v. Chúng Tôi có thể theo quyết định tuyệt đối của mình, áp đặt các giới hạn hoặc điều kiện đối với bất kỳ người nào mở hoặc cố gắng mở tài khoản với Chúng Tôi nơi thiết bị hoặc mạng được chia sẻ hoặc không an toàn.

Rich88 có quyền đóng tài khoản của thành viên và vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các cược do thành viên thực hiện nếu thành viên cố gắng gian lận. Chúng Tôi có thể xem xét tài khoản của thành viên để theo dõi mọi hoạt động mà Chúng Tôi cho là đáng ngờ. Nếu Chúng Tôi cho rằng hoạt động của thành viên đáng ngờ, Chúng Tôi có quyền đình chỉ tài khoản của thành viên mà không cần thông báo trong khi chờ điều tra đầy đủ.

Rich88 có thể yêu cầu thành viên cung cấp cho Chúng Tôi các tài liệu thích hợp vào bất kì thời gian nào để đảm bảo rằng các thông tin thành viên cung cấp đã được cập nhật mới nhất và chính xác. Chúng Tôi có thể đề nghị và yêu cầu thành viên cung cấp được chứng nhận bản gốc các chứng từ dữ liệu khác có công chứng.

Nếu Chúng Tôi có lý do để tin rằng thành viên đã vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện của Chúng Tôi hoặc có hoạt động bất thường trên tài khoản của thành viên, Chúng Tôi có thể quyết định tuân theo quyết định tuyệt đối của Chúng Tôi, thực hiện một hoặc các điều sau:

Đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của thành viên;

Hạn chế thành viên rút tiền từ tài khoản của thành viên

Ngăn chặn thành viên truy cập vào tài khoản của thành viên và nền tảng cá cược của Chúng Tôi;

Yêu cầu thành viên cung cấp thêm bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết để Chúng Tôi tiến hành điều tra và/ hoặc xác minh việc thành viên tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện (bao gồm tuyên bố pháp lý, tài liệu nhận dạng hoặc ủy quyền để xác minh thông tin với tổ chức tài chính của thành viên) ngay cả khi thành viên đã có cung cấp điều này trước đây. Nếu thành viên cố tình thay đổi bất kỳ chứng từ, dữ liệu, thông tin hoặc bất kỳ chi tiết nào khác cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến việc đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên tài khoản,Chúng Tôi có quyền đình chỉ tài khoản đó và đóng tài khoản mà không cần thông báo trước cho thành viên. Chúng Tôi sẽ không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ tiền thắng cược có thể phải trả cho thành viên hoặc hoàn trả cho thành viên cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh.

Trong trường hợp Chúng Tôi nghi ngờ có bất kì sự gian lận trận đấu, gian lận giá hoặc thao túng sự kiện, thao túng tỷ lệ thì Chúng Tôi toàn quyền quyết định:

Đình chỉ việc cung cấp bất kì sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nào trong bất kì thị trường nào của Chúng Tôi;

Trì hoãn và/hoặc từ chối thanh toán cho bất kì sự kiện hoặc chuỗi sự kiện ở bất kì thị trường nào của Chúng Tôi cho đến khi tính minh bạch của sự kiện hoặc chuỗi sự kiện được xác nhận bởi liên đoàn thể thao có liên quan.

BẢO MẬT TỐI ƯU TẠI RICH88

Khi cung cấp cho Bạn Dịch vụ/sản phẩm/ trò chơi/ ứng dụng, Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ tính bảo mật, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của thành viên và dữ liệu cá nhân của người dùng cuối của thành viên. Chúng tôi đồng ý thông báo ngay cho thành viên trong trường hợp Rich88 biết hoặc có lý do để tin rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đã vi phạm các biện pháp của Rich88 hoặc giành quyền truy cập trái phép vào dữ liệu của thành viên (“Vi phạm an ninh thông tin”). Khi có bất kỳ phát hiện nào như vậy, chúng tôi sẽ: (a) điều tra và giảm thiểu ảnh hưởng của Vi phạm an ninh Thông tin, (b) sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo rằng việc đó sẽ không tái diễn, và (c) hỗ trợ thành viên khắc phục việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để kịp thời xử lý kịp thời các yêu cầu và yêu cầu của thành viên liên quan đến việc xử lý dữ liệu của thành viên. Quý khách đồng ý rằng Rich88 có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu đó trừ khi bị pháp luật bắt buộc, được bạn cho phép hoặc theo các điều khoản của Chính sách bảo mật Rich88 có sẵn tại RICH88.COM và được đưa vào các Điều khoản này. Để duy trì mức độ bảo mật và tính minh bạch cao trong hệ thống, Chúng Tôi có quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất cứ lúc nào để xác thực danh tính, tuổi, dữ liệu đăng ký do thành viên cung cấp, để xác minh việc thành viên sử dụng Rich88.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý. Khi đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Vì lợi ích của việc bảo vệ dữ liệu, bảo mật và tránh gian lận Chúng Tôi không cho phép sử dụng bất kỳ kênh truyền thông nào có trong Rich88 và/ hoặc nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng trò chuyện) để cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm và Rich88(cho dù là của thành viên hay của bên thứ ba). Thành viên hoàn toàn bị cấm đăng thông tin hoặc liên hệ với khách hàng của Chúng Tôi để cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm hoặc Rich88 Club.

Related Posts