Game xổ số Việt Nam

Hình thức mở thưởng dựa theo xổ số truyền thống của Việt Nam, chúng tôi cung cấp hình thức xổ số 1Min mở thưởng liên tục mỗi phút với cách chơi phong phú và đa dạng.Mỗi kỳ mở thưởng sẽ được quy định như sau:

Cách chơi đặc biệt

Lựa chọn mục đặt cượcLựa chọn cách chơi[Đầu]、[Đuôi]、[Đầu đuôi]、[Bao lô], nhập số tiền muốn cược là có thể hoàn tất đơn cược.

Các hạng mục cược

Tài: Các số từ 50 ~ 99

Xỉu: Các số từ 00 ~ 49

Lẻ:Số lẻ trong khoảng 00~99

Chẵn:Số chẵn trong khoảng 00~99

Tài lẻ:Số lẻ trong khoảng 50~99

Tài chẵn:Số chẵn trong khoảng 50~99

Xỉu lẻ:Số lẻ trong khoảng 00~49

Xỉu chẵn:Số chẵn trong khoảng 00~49

Lẻ lẻ:00 ~ 99 Từ 00 ~ 99, số trong hàng chục và cả hai đều là số lẻ. Ví dụ. 11 và 35.

Chẵn chẵn:Từ 00 ~ 99, số hàng chục và cả hai đều chẵn. Ví dụ. 22 và 46.

Lẻ chẵn:Từ 00 ~ 99, số hàng chục là số lẻ và số lẻ là số chẵn. Ví dụ. 12 và 38.

Chẵn lẻ:Từ 00 ~ 99, số hàng chục là số chẵn và số lẻ là số lẻ. Ví dụ. 21 và 83.

Trong: Các số từ 25 ~ 74

Ngoài: Các số từ 00 ~ 24 và 75 ~ 99

Cách chơi 2D

Chọn một số 2 chữ số từ 00 ~ 99Lựa chọn cách chơi[Đầu]、[Đuôi]、[Đầu đuôi]、[Bao lô]、[7 Lô], nhập số tiền muốn cược là có thể hoàn tất đơn cược

Đầu

Nếu số được chọn trùng khớp với giải 8 theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng【Ví dụ】 Chọn số 01;Kết quả giải 8 là:01,sẽ trúng thưởng

Đuôi

Nếu số được chọn trùng khớp với 2 chữ số cuối giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 01;Kết quả giải đặc biệt là 845201, hai chữ số cuối là 01,sẽ trúng thưởng

Đầu đuôi

Nếu số được chọn trùng khớp 2 chữ số cuối giải 8 hoặc giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng. Tối đa lên đến 2 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 01;Kết quả giải đặc biệt là 845201, hai chữ số cuối là 01,sẽ trúng thưởng

Bao lô

Nếu số được lựa chọn trùng khớp 2 cuối cùng chữ số của bất kỳ giải thưởng theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng. Tối đa lên đến 18 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 01;Kết quả giải năm là 5201, hai chữ số cuối là 01,sẽ trúng thưởng

7 Lô

Nếu số được lựa chọn trùng khớp 2 chữ số cuối của giải 8, 7, 6, 5 hoặc giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, giành chiến thắng. Tối đa lên đến 7 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 01;Kết quả giải năm là 5201, hai chữ số cuối là 01,sẽ trúng thưởng

Cách chơi 3D

Chọn một số 3 chữ số từ 000 ~ 999Lựa chọn cách chơi[Đầu]、[Đuôi]、[Đầu đuôi]、[Bao lô]、[7 Lô], nhập số tiền muốn cược là có thể hoàn tất đơn cược

Đầu

Nếu số được chọn trùng khớp với giải 7 theo thứ tự chính xác, Rich88 sẽ được coi là trúng thưởng【Ví dụ】 Chọn số 001;Kết quả giải 7:001,sẽ trúng thưởng

Đuôi

Nếu số được chọn trùng khớp với 3 chữ số cuối giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 201;Kết quả giải đặc biệt là 845201, ba chữ số cuối là 201,sẽ trúng thưởng

Đầu đuôi

Nếu số được chọn trùng khớp 3 chữ số cuối giải 7 hoặc giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng. Tối đa lên đến 2 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 201;Kết quả giải đặc biệt là 845201, ba chữ số cuối là 201,sẽ trúng thưởng

Bao lô

Nếu số được lựa chọn trùng khớp 3 chữ số cuối của giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hoặc giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, giành chiến thắng. Tối đa lên đến 17 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 201;Kết quả giải 5 là 5201, ba chữ số cuối là 201,sẽ trúng thưởng

7 Lô

Nếu số được lựa chọn trùng khớp 3 chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải 7, 6, 5, và lô số đầu tiên giải 4 theo thứ tự chính xác, giành chiến thắng. Tối đa lên đến 7 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 201;Kết quả giải 5 là 5201, ba chữ số cuối là 201,sẽ trúng thưởng

Cách chơi 4D

Chọn một số 4 chữ số từ 0000 ~ 9999Lựa chọn cách chơi[Đuôi]、[Bao lô], nhập số tiền muốn cược là có thể hoàn tất đơn cược

Đuôi

Nếu số được chọn trùng khớp với 4 chữ số cuối giải đặc biệt theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 5201;Kết quả giải đặc biệt là 845201, bốn chữ số cuối là 5201,sẽ trúng thưởng

Bao lô

Nếu số được lựa chọn trùng khớp 4 chữ số cuối của giải 6, 5, 4, 3, 2, 1 hoặc giải đặc biệt theo thứ tự chính xác,sẽ được coi là trúng thưởng. Tối đa lên đến 16 lần giải thưởng.【Ví dụ】 Chọn số 5201;Kết quả giải đặc biệt là 845201, bốn chữ số cuối là 5201,sẽ trúng thưởng

Cách chơi xiên 2(PL2)

Chọn 2 số 2 chữ số từ 00 ~ 99 (2 số không được chọn trùng lặp)Nhập số tiền bạn muốn đặt cược và hoàn tất việc đặt cược

Xiên 2(PL2)

Nếu 2 con số được chọn trùng khớp với 2 chữ số cuối cùng của 2 giải bất kỳ theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng. Không phát thưởng trùng lặp, mỗi số chỉ được tính 1 lần .【Ví dụ】 Chọn số 52 và 01;Kết quả giải 8:01、giải năm là :1852, các số 52 và 01 có xuất hiện,sẽ trúng thưởng

Cách chơi xiên 3 (PL3)

Chọn 3 số 2 chữ số từ 00 ~ 99 (3 số không được chọn trùng lặp)Nhập số tiền bạn muốn đặt cược và hoàn tất việc đặt cược

Xiên 3 (PL3)

Nếu 3 con số được chọn trùng khớp với 2 chữ số cuối cùng của 3 giải bất kỳ theo thứ tự chính xác, sẽ được coi là trúng thưởng. Không phát thưởng trùng lặp, mỗi số chỉ được tính 1 lần .【Ví dụ】 Chọn số 52,05,01: Kết quả giải 8:01, giải năm là : 1852, giải nhất là 07205 các số 52,05,01 có xuất hiện,sẽ trúng thưởng

Mô tả quy tắc chung

1. Một khi khách hàng mở tài khoản hoặc đặt cược tại công ty, họ được coi là đã chấp nhận các quy tắc này.
2. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng dữ liệu của họ đã bị đánh cắp, họ cần thông báo ngay cho công ty và thay đổi các chi tiết cá nhân, và tên người dùng và mật khẩu đã sử dụng trước đó sẽ không hợp lệ.
3. Trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của họ. Bất kỳ đặt cược trực tuyến trên trang web này với tên người dùng và mật khẩu cá nhân sẽ được coi là hợp lệ.
4. Để tránh tranh chấp, hãy nhớ kiểm tra Trạng thái đặt cược của Cược sau khi đặt cược.
5. Cược chấp nhận sau khi bốc thăm sẽ được coi là vô hiệu lực.
6. Bất kỳ khiếu nại phải được nộp trước khi rút thăm và công ty sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào sau khi rút.
7. Bất kỳ lỗi đánh máy hoặc lỗi vô ý của con người xảy ra khi tỷ lệ cược được công bố, công ty có quyền sửa lỗi và giải quyết đặt cược theo tỷ lệ cược chính xác.
8. Tất cả các tỷ lệ cược được công bố là tỷ lệ cược nổi và tỷ lệ cược tại thời điểm xuất chi sẽ dựa trên tỷ lệ cược của công ty xác nhận đặt cược.
9. Nếu Công ty nhận thấy rằng điều kiện đặt cược của khách hàng là bất thường, họ có quyền đình chỉ ngay lập tức đặt cược của khách hàng, tất cả các cược của khách hàng vẫn có hiệu lực trước khi công ty tạm dừng đặt cược và không thể hủy hoặc giải quyết trễ, và sẽ không phản đối.
10. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật địa phương do đặt cược vào trang web này.

Related Posts