Qui tắc chơi live bài Poker 3 Lá chuẩn nhất

Nói chung thể loại bài Poker nào sử dụng đều dùng loại bài 52 lá,tùy theo cách chơi thể loại bài nào mà bạn đang chơi.Game Rich88 Poker 3 Lá có nghĩa là bài chơi ba lá .Bài Poker 3 lá được chơi với một bộ bài 52 lá tiêu chuẩn trên một mặt bàn cá cược được thiết kế dành riêng cho trò chơi.

Theo qui tắc chơi cơ bản Ba lá bài được chia cho mỗi người chơi và cho nhà cái. Sau khi nhìn vào các lá bài, người chơi có thể chọn cược Tố (bằng cách đặt cược một số tiền bằng với số tiền cược ante ban đầu) hoặc bỏ bài. Nếu người chơi chọn đặt cược Tố, thì nhà cái sẽ mở bài và bắt đầu so bài.

Quy Tắc Chung

 • Trò chơi Poker 3 Lá được chơi với một bộ bài duy nhất.
 • Trong phiên bản này của trò chơi, chỉ có một vị trí đặt cược để người chơi đặt cược. Tuy nhiên, mỗi người chơi có thể đưa ra lựa chọn riêng để BỎ BàI hoặc TỐ.
 • Mục tiêu của trò chơi là để Người chơi có được một ván bài poker tốt hơn, có thứ hạng cao hơn so với của Nhà cái theo danh sách xếp hạng được giải thích bên dưới.

Cách Chơi

 • Người chơi muốn tham gia một vòng chơi có thể đặt cược “Ante” và / hoặc “Cược Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá” trong thời gian đặt cược. Người chơi cũng có thể muốn đặt cược “Cươc Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá” mà không cần đặt cược “Ante”, trong trường hợp này sẽ không được nhắc thực hiện hành động Chơi / Bỏ bài.
 • Người chơi và Nhà cái sẽ được chia ba lá bài úp xuống mỗi bên.
 • Khi thời gian cược kết thúc, các là bài Người chơi sẽ được quét và hiển thị. Người chơi bây giờ có thể quyết định:
  • “Bỏ” người chơi sẽ thua cược “Ante” của mình. Tuy nhiên, người chơi có thể chọn “BỎ BàI” cược “Ante” và vẫn đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản thanh toán nào ở “Cược Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá”.
  • Đặt cược vào “TỐ”, mức đặt cược của người chơi tương đương với giá trị của “Ante”. (nếu không đủ số dư cho cược “TỐ”, hành động sẽ được đặt mặc định là “BỎ BàI”.)
  • Không có yêu cầu thêm nào nếu người chơi chỉ đặt cược “Cược Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá” mà không có “Ante”.
 • Vào thời gian mở kết quả, Nhà Cái sẽ tiết lộ ba lá bài của mình. Các lá bài cho cả Người chơi và Nhà cái sẽ được so sánh và kết quả chiến thắng sẽ là tay bài poker có thứ hạng cao hơn.
 • Bài của Nhà cái “đủ điều kiện” nếu đó là bài Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim, Thùng Phá Sảnh, Bộ Ba, Sảnh, Thùng hoặc Đôi. Nó cũng “đủ điều kiện” nếu nó chứa ít nhất một Q hoặc một lá bài có thứ hạng cao hơn lá Q. Khi “đủ điều kiện”, Nhà cái sẽ so sánh ván bài của mình với Người chơi:
 • Thanh toán tiền cược “Ante” và “TỐ” nếu bài của Người chơi được xếp hạng cao hơn của Nhà cái dựa trên danh sách xếp hạng bên dưới.
 • Người chơi thua cược “Ante” và “TỐ” nếu bài của Người chơi được xếp hạng thấp hơn của Nhà cái dựa trên danh sách xếp hạng bên dưới.
 • Tuyên bố “Hòa” nếu cả bài của Người chơi và Nhà cái được xếp hạng như nhau. Cược “Ante” và “TỐ” sẽ được hoàn lại.
 • Tất cả cược “Cược Thưởng Ante” sẽ được thanh toán theo bảng thanh toán bên dưới (không phân biệt lá bài Nhà cái). Thanh toán “Cược Thưởng Ante” được tính cho cược “Ante” cho các ván bài Sảnh trở lên.
 • Tất cả các cược “Cược Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá” sẽ được thanh toán theo Bảng thanh toán bên dưới (không phân biệt lá bài Nhà cái)
 • Nếu lá bài của Nhà cái “không đủ điều kiện”, Nhà cái KHôNG được so sánh kết quả với của lá bài Người chơi và:
 • Cược “TỐ” sẽ không được thanh toán & số tiền cược vào ” TỐ” sẽ được hoàn lại.
 • Tất cả cược “Ante” sẽ được thanh toán theo bảng thanh toán bên dưới (không phân biệt lá bài Nhà cái).
 • Tất cả cược “Cược Thưởng Ante” sẽ được thanh toán theo bảng thanh toán bên dưới (không phân biệt lá bài Nhà cái). Thanh toán “Cược Thưởng Ante” được tính cho cược “Ante” cho các ván bài Sảnh trở lên.
 • Tất cả các cược “Cược Đôi” / “Cược Thưởng 6 Lá” sẽ được thanh toán theo Bảng thanh toán bên dưới (không phân biệt lá bài Nhà cái)

Cược Đôi

Cược tùy chọn, bạn thắng theo bảng thanh toán “Cược Đôi” với một “Đôi” hoặc kết quả tốt hơn ba lá bài của bạn. Ngay cả khi bạn bỏ bài và Nhà cái thắng vòng đó.

Cược Thưởng 6 Lá

Cược tùy chọn, bạn thắng theo bảng thanh toán “Cược Thưởng 6 Lá” với một “Bộ Ba” hoặc kết quả cao hơn năm lá tốt nhất được tạo ra từ sáu lá bài có sẵn, ngay cả khi bạn bỏ bài và Nhà cái thắng vòng đó.

Cược Thưởng Ante

Thanh toán Cược Thưởng Ante được thực hiện cho cược “Ante” cho các ván bài có giá trị từ Sảnh trở lên (không phân biệt lá bài Nhà cái). Thanh toán tiền thưởng này đủ điều kiện khi cược “Ante” được thực hiện & người chơi không bỏ bài.

Ví dụ: 10 $ được đặt cược vào “Ante” và 10 $ được đặt cược vào “Tố”. Với kết quả poker của Người chơi là”Bộ Ba” và Nhà cái “Thùng Phá Sảnh”, Người chơi sẽ nhận được $ 10 * 4 = $ 40 cho “Cược Thưởng Ante” và $ 0 cho “Ante” & “Tố”.

Kết quả Poker cho Poker 3 Lá” và “Cược Đôi”

Thứ tự kết quả Poker từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

 1. Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim là một chuỗi bài chỉ bao gồm 3 lá bài át, K, Q cùng chất. Ví dụ: A♠, K♠, Q♠
 2. Thùng Phá Sảnh là một chuỗi bài chỉ bao gồm 3 lá bài cùng chất liên tiếp nhau xếp hạng thấp hơn Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim. Ví dụ: 8♥, 7♥, 6♥
 3. Bộ Ba là một chuỗi gồm 3 lá bài giống nhau. Ví dụ: 10♠, 10♥, 10♣
 4. Sảnh là một chuỗi bài gồm 3 lá bài liên tiếp nhau nhưng khác chất, lá bài át có thể tính là lá bài cao hoặc thấp. Ví dụ: 8♦, 7♣, 6♥
 5. Thùng là 1 chuỗi bài gồm 3 lá bài cùng chất nhưng không liên tiếp. Ví dụ: 10♥, 4♥, 2♥
 6. Đôi là một chuỗi gồm 2 lá bài giống nhau.Ví dụ: A♣, A♥, 8♦
 7. Tay Bài Cao là một chuỗi gồm 3 lá bài không hợp thành bất cứ tổ nào mà là 3 lá bài riêng lẻ hoàn toàn. Lúc này thì lá cao nhất trong 3 lá được đưa ra để so bài với nhau. Ví dụ: Q♣, 10♥, 6♦.

Các tay bài của cùng một ván Poker nhưng có các giá trị lá bài khác nhau sẽ được xếp hạng theo thứ hạng của các lá bài. Xếp hạng của các lá bài tính từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

 • át, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

*Ngoại trừ các trường hợp Thùng Phá Sảnh hoặc một Sảnh bao gồm lá bài 3, 2 và át , – khi lá bài át được tính như là 1(Ví dụ:. 3♣, 2♣, át♣ kết quả này sẽ được tính là nhỏ hơn kết hợp 4♦, 3♦, 2♦)

 • Chất sẽ không có giá trị để so sánh trong bảng xếp hạng.
 • Khi so sánh hai kết quả bài của Thùng Phá Sảnh hoặc Sảnh, bên nào có lá bài cao nhất sẽ thắng (Ví dụ: 10 ♦, 9 ♦, 8 ♦ có thứ hạng cao hơn 9 ♣, 8 ♣, 7 ♣). Nếu cả Nhà cái và Người chơi có tất cả 3 lá bài có cùng thứ hạng (Ví dụ: 10 ♣, 9 ♦, 8 ♣ cùng thứ hạng với 10 ♦, 9 ♣, 8 ♦), ván bài sẽ tính là hòa, không phân hạng thắng thua.
 • Khi so sánh hai kết quả bài của Thùng, bên nào có lá bài cao nhất sẽ thắng. Nếu lá bài cao nhất bằng nhau, lá bài thứ hai sẽ được sử dụng so sánh; nếu tiếp tục bằng nhau, lá bài thứ ba sẽ được sử dụng so sánh (Ví dụ: A♣, J♣, 2♣xếp hạng cao hơnA♥, 10♥, 9♥). Nếu cả Nhà cái và Người chơi có tất cả 3 lá bài có cùng thứ hạng (Ví dụ: A♣, J♣, 2♣ cùng thứ hạng với A♦, J♦, 2♦), ván bài sẽ tính là hòa, không phân hạng thắng thua.
 • Khi so sánh hai kết quả bài của Đôi, bên nào có xếp hạng đôi cao nhất sẽ thắng. (Ví dụ: A♣, A♥, 8♦ xếp hạng cao hơn Q♠, Q♦, 2♦). Nếu đôi của cả 2 bên có xếp hạng ngang nhau, thì chiến thắng sẽ được xác định bởi 1 lá bài thứ ba chưa ghép cao nhất (Ví dụ: A♣, A♥, 8♦ xếp hạng cao hơn A♠, A♦, 2♦). Nếu đôi và lá bài thứ ba của cả 2 bên có xếp hạng ngang nhau thì ván bài sẽ tính là hòa, không phân hạng thắng thua (Ví dụ: A♣, A♥, 8♦ cùng xếp hạng với A♠, A♦, 8♣).
 • Khi so sánh hai kết quả bài của Tay Bài Cao, bên nào có lá bài cao nhất sẽ thắng. Nếu lá bài đầu tiên cùng thứ hạng, lá bài thứ hai sẽ được sử dụng so sánh; Nếu hai lá bài đầu cùng thứ hạng thì lá bài thứ ba sẽ được sử dụng để so sánh (Ví dụ: A♣, J♥, 2♦đánh bạiA♥, 10♠, 9♠)

Kết Quả Poker cho Cược Thưởng 6 Lá”

Thứ tự các kết quả bài từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

 1. Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim là kết hợp bao gồm 5 lá bài cao nhất cùng chất át, K, Q, J và 1. Ví dụ: A♦, K♦, Q♦, J♦, 10♦
 2. Thùng Phá Sảnh là kết hợp bao gồm 5 lá bài liến tiếp cùng chất nhưng xếp hạng thấp hơn Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim. Ví dụ: J♣, 10♣, 9♣, 8♣, 7♣
 3. Tứ Quý là kết hợp trong đó bao gồm 4 lá bài giống nhau. Ví dụ: A♣, A♥, A♦, A♠, J♥
 4. Cù Lủ là kết hợp bao gồm bộ ba và bộ đôi. Ví dụ: K♣, K♥, K♦, A♠, A♥
 5. Thùng là kết hợp của năm lá bài có cùng chất nhưng không xếp liên tiếp nhau. Ví dụ: J♥, 8♥, 6♥, 5♥, 2♥
 6. Sảnh là kết hợp của năm lá bài liên tiếp nhưng không cùng chất, lá bài át có thể được xem là xếp hạng cao hoặc thấp. Ví dụ: 9♣, 8♦, 7♣, 6♥, 5♠
 7. Bộ Ba là kết hợp trong đó có 3 lá bài giống nhau. Ví dụ: 10♠, 10♥, 10♣, 6♥, 3♦

Bảng Thanh Toán

“Ante” và “TỐ”

Kết QuảThanh Toán
Ante thắng1:1
Tố thắng1:1

“Cược Thưởng Ante” 

Kết QuảThanh Toán
Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim/Thùng Phá Sảnh5:1
Bộ Ba4:1
Sảnh1:1

“Cược Đôi” 

Kết QuảThanh Toán
Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim/Thùng Phá Sảnh40:1
Bộ Ba30:1
Sảnh5:1
Thùng 4:1
Đôi1:1

“Cược Thưởng 6 Lá”

Kết QuảThanh Toán
Thùng Phá Sảnh Hoàng Kim1000:1
Thùng Phá Sảnh200:1
Tứ Quý100:1
Cù Lủ20:1
Thùng15:1
Sảnh10:1
Bộ Ba7:1

Điều khoản và điều kiện:

 1. Lá Bài Bị Lộ
  – Bất kỳ lá bài bị lộ ra ở trò chơi trong quá trình ra kết quả ván cược sẽ dẫn đến việc vô hiệu
  – Bộ phận phụ trách sẽ thực hiện hành động thích hợp đối với các lá bài bị lộ trong quá trình xáo trộn, tùy thuộc vào giai đoạn xáo trộn và số lượng lá bài bị lộ.
 2. Lá Bài Bị Rơi
  – Các lá bài bị rơi ra ngoài tầm nhìn của máy quay trong quá trình xáo bài sẽ được lấy lại và sử dụng tiếp.
  – Các lá bài nằm ngoài tầm nhìn của máy quay trong quá trình giao dịch sẽ chỉ được sử dụng lại nếu nó bị lộ ra trước khi khuất tầm nhìn. Nếu không, ván bài cụ thể sẽ bị vô hiệu.
 3. Thứ tự chia các là bài hay vị trí lá bài bị sai sót
  – Sẽ tiến hành làm lại lá bài thật nếu phát hiện sai sót trước khi nộp
  – Bộ phận phụ trách có quyền xử lý để tránh các ván bài sai sót.
 4. Lá bái bị kẹt trong máy xáo bài.
  – Trong trường hợp lá bài bị kẹt trong máy xáo bài trong quá trình chia bài, bộ phận phụ trách có quyền vô hiệu ván bài.
 5. Tình huống xảy ra khi hủy lá bài từ máy xáo bài. – Trong trường hợp các lá bài dư của bộ bài trong trò chơi bị xóa khỏi máy xáo bài (do lỗi máy hoặc lỗi của con người), bộ phận phụ trách có quyền vô hiệu hóa ván bài đó.
 6. Mất kết nối
  – Trong trường hợp mất kết nối, hành động đang chờ xử lý đối với cược “Ante” sẽ tự động được mặc định là bỏ bài. Tuy nhiên, các khoản thanh toán thắng cho “Cược Đôi”, “Cược Thưởng 6 Lá” và “Cược Thưởng Ante” sẽ được thực hiện như bình thường.

Nói tóm lại,Cách chơi Tải Rich88 bài Poker 3 lá được chia sẻ có mức tỷ lệ trả thưởng cực kỳ cao,mục đích của trò này là đánh bại nhà cái với ba lá bài trên tay lớn hơn. Nhà cái và người chơi mỗi bên sẽ được chia 3 lá bài, sau đó so bài, bài bên nào cao hơn bên đó thắng. Quy tắc so bài cũng tương tự như trò Poker thông thường.Hơn thế nữa, trò chơi này rất phổ biển tại các casino trực tuyến bởi vì tỷ lệ cược của nhà cái khá thấp, một trận chỉ trả khoảng 1 ăn 50.Bên cạnh đó, chơi poker 3 lá trực tuyến tại Việt Nam rất dễ vì nó có mặt tại nhiều casino online Việt Nam.Đây là một trò chơi thực thủ mang tính chất kịch tính và hấp dẫn người chơi.

Related Posts